Löner

 

Vi kan hjälpa dig med att upprätta löner om du har anställda i ditt företag. Vi skapar lönespecifikationer, ser till att dessa redovisas till Skatteverket varje månad och när året är slut skapar vi kontrolluppgifter som skickas både till de anställda och till Skatteverket.