Bolagsbildning

Vi är med från starten när din företagsidé ska bli verklighet. Vi ger dig råd om vilken företagsform som är lämpligast för dig. Vi har stor erfarenhet av kontakter med Bolagsverket och Skatteverket vid registrering av nya bolag och firmor. Vill du ha ett nytt bolag snabbt? Då kan vi hjälpa dig att med ett nytt färdigbildat aktiebolag inom ett dygn.