Bokslut

När ditt företags räkenskapsår är till ända ser vi till att avsluta det på bästa sätt och upprättar bokslut och årsredovisning och skickar de handlingar som krävs till Skatteverket och Bolagsverket. Ett bokslut som upprättats enligt fastställda rutiner minskar risken för fel. Ett genomarbetat bokslut innebär att en eventuell revisor kan utföra sitt arbete snabbare.